About I-Genius

I-Genius Education เราคือบ้านหลังใหญ่ที่เติบโตมาจากครอบครัวเล็กๆ เราดูแลนักเรียนของเรา เหมือนคนในครอบครัว ที่มีแต่ความจริงใจ ใส่ใจทุกช่วงเวลาที่ผู้เรียนไว้ใจเลือกพัฒนาภาษาอังกฤษกับเรา เพราะความรัก ความจริงใจ ความมุ่งมั่น และความปรารถนาที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย จึงก่อเกิด I-Genius Education สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ แนวใหม่ โดยมีหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบบุฟเฟ่ต์ ไม่จำกัดชั่วโมง เป็นหลักสูตรแรก และเป็นหลักสูตรยอดนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาภาษาอังกฤษเหมือนใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพิ่มโอกาสพัฒนาศักยภาพทางภาษาของตนอย่างไร้ขีดจำกัด ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ดั่ง ปรัชญาด้านการเรียนการสอน ที่ว่า…

“การให้การศึกษา จึงเปรียบเสมือนการมอบ กุญแจ เพื่อเปิดประตูไปสู่โลกกว้าง และมอบโอกาสสู่ความสาเร็จ ให้กับชีวิต”

♥  หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบบุฟเฟ่ต์ ไม่จำกัดชั่วโมง (Buffet English) เกิดจากประสบการณ์ตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี ของผู้บริหารและทีมพัฒนาหลักสูตร ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจในการที่จะช่วยให้ทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้ได้ผลจริง จึงได้คิดค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับคนไทย ทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน และบุคคลทั่วไป สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการเรียนภาษาอังกฤษแบบบุฟเฟ่ต์ ไม่จำกัดชั่วโมง และเรายังไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แก่ผู้เรียน

♥  นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับองค์กรต่างๆ เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทต่างๆ มีการพัฒนาทางด้านธุรกิจเพื่อรองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่สูงขึ้น ทำให้บริษัทต่างๆมีนโยบายเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่นๆ ได้

หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยรวมของเราได้แก่

19430_552000005205201

Intensive English Program

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟังและพูดในสถานการณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมสื่อผสมที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและสมจริง  เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้เกิดการเรียนรู้ ฟังและพูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ  ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด ผู้เรียนสามารถเลือกชั้นเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได้ไม่จำกัดชั่วโมง

abroad_p01

English Oral Communication

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟังและพูดในสถานการณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน  โดยการปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมสื่อผสมที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียนในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและสมจริง  เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้เกิดการเรียนรู้ ฟังและพูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ  ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด ผู้เรียนสามารถเลือกชั้นเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได้ไม่จำกัดชั่วโมง

1bx3KWCFri12381389833593

Grammar

เราจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องแม่นยำ  โดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษ I-Genius ได้สรุปเนื้อหา Grammar  ที่ต้องใช้จริงทั้งในด้านการพูดและการเขียน  ที่คนไทยจำนวนมากยังคงสับสนเกี่ยวกับการใช้งาน ให้สามารถเรียบเรียงประโยค พูด เขียน  ด้วยเทคนิคอย่างง่าย และรวดเร็ว ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ได้จริง  ทั้งในชีวิตประจำวัน และการทำข้อสอบในชั้นเรียน ในบรรยากาศที่สนุกสนาน เป็นกันเอง  ไม่น่าเบื่อ โดยผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบระดับภาษาอังกฤษ  เพื่อเข้าเรียนในระดับที่เหมาะสมกับตนเองได้ ดังนี้

  • ระดับไวยากรณ์ขั้นต้น (Pre-intermediate Level)
  • ระดับไวยากรณ์ขั้นกลาง (Intermediate Level)
  • ระดับไวยากรณ์ชั้นสูง (Advanced Level)

mKKUYAKFri123914200408309-001
English for Success 

เมื่อผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ ด้านไวยากรณ์และการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีแล้ว สถาบันสอนภาษาอังกฤษ I-Genius ได้รวบรวม  คำศัพท์(Vocabulary) ,ข้อสอบการอ่าน (Reading ) และบทความภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียน (Writing) เพื่อช่วยผู้เรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวไปสอบวัดระดับมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ  เช่น TOFEL(iBT) ,IELTS , TOEIC ให้ได้ผลคะแนนตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ทั้งนี้สถาบันฯ ได้จัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ  ของสหรัฐอเมริกา ไว้คอยให้คำแนะนำในการวางแผนการเรียน การทำงาน  ที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน  โดยผู้เรียนต้องระบุวันนัดหมายก่อนล่วงหน้า

581835_10151693693424579_2028083296_n

I-Learning Multimedia System Technology

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ I-Genius ได้นำระบบสื่อการสอนที่ทันสมัยมาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ  กล่าวคือเป็นการรวบรวมสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าใช้เรียนแล้วได้ประสิทธิภาพสูงสุด  ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โสตทัศศึกษาที่ทันสมัย มีทั้งรูปภาพประกอบ แสง สี เสียง  รวมไปจนถึงการรวบรวมแบบฝึกหัด จำลองการทำข้อสอบวัดระดับมาตรฐานทางด้านภาษา  เพื่อให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษได้ฝึกทักษะการใช้งานด้านภาษาได้อย่างมั่นใจ  แม่นยำ ก่อนที่จะไปสอบจริง อาทิเช่น Comprehension Listening,  Speaking, Reading, Writing และ Grammar ผู้เรียนภาษาอังกฤษจะได้รับประโยชน์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างครบถ้วน  อีกทั้งการเข้าเรียนกับระบบ I-Learning Multimedia System Technology จะเป็นการช่วยเร่งให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น