English Buffet

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ แนวใหม่ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ทั้งด้านการ พูด ฟัง อ่าน และเขียน ให้คุณเรียนภาษาอังกฤษแบบบุฟเฟ่ต์ ไม่จำกัดชั่วโมง!

Evaluation

เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึง ความก้าวหน้าของการเรียน การสอน สถาบันได้จัดทำ ระบบประเมินผล ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางด้านภาษาในทุกทักษะได้ อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม!

Native Speaker

เราได้คัดสรรอาจารย์ผู้สอน ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ และคุณภาพเชี่ยวชาญการถ่ายทอดทักษะภาษาอังกฤษ ในแต่ละด้านมาโดยเฉพาะ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งแบบสำเนียง อังกฤษและอเมริกัน!

I-Learning

ระบบ สื่อการสอนที่ทันสมัยมาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ  กล่าวคือเป็นการรวบรวมสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าใช้เรียนแล้วได้ประสิทธิภาพสูงสุด  ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ!

Register Here!

Register Service Online

สำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อขอนัดทดสอบวัดความรู้ เพียงกรอกข้อมูล ทางเราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ!

Register Here!